Strona główna Turystyka Twierdza Modlin

Twierdza Modlin

2881
3
PODZIEL SIĘ
twierdza modlin
By CIA/NRO/USGS [Public domain], via Wikimedia Commons

Twierdza Modlin jest jedną z najbardziej znanych twierdz na Mazowszu, a jej historia rozpoczyna się w XVII wieku. Już w 1656 roku Szwedzi zbudowali warowny obóz w pobliżu ujścia Narwi do Wisły. Później, dokładnie w tym samym miejscu, z rozkazu Napoleona, zbudowano w początkach XIX wieku cytadelę bastionową, która otrzymała nazwę twierdzy Modlin.

twierdza modlin
[CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons
W 1813 roku twierdza ta była oblegana przez rosyjskie wojska, ważną rolę odegrała również w okresie powstania listopadowego. Zajęta przez Rosjan, znajdowała się w ich rękach do I wojny światowej. Wyparci stąd przez Niemców, zniszczyli znaczną część opuszczanej twierdzy. Aż do czasów odzyskania niepodległości przez Polskę twierdza miała rosyjską nazwę i dopiero w 1918 roku powrócono do pierwotnego określenia Twierdza Modlin.

Twierdza odgrywała ważną rolę  w okresie międzywojennym. To właśnie tu organizowana była polska marynarka śródlądowa. Rozbudowa twierdzy nastąpiła tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to zbudowano sześć schronów bojowych oraz liczne fortyfikacje ziemne. Tu w czasie kampanii wrześniowej miała swą główną kwaterę Armia „Modlin”. Twierdza poddała się w dniu 29 września 1939 roku.
Jeszcze przez dość długi okres czasu po zakończeniu wojny twierdzą zarządzało wojsko. Obecnie na jej terenie działa Muzeum Kampanii Wrześniowej oraz Twierdzy Modlin.

3 KOMENTARZE

  1. Marne te wasze informacje. król szwedzki Karol Gustaw, zakładając tu obóz warowny o narysie gwiazdy czteroramiennej tzw. „Bugskansen”, który przetrwał aż do 1660r. W 1806r. Napoleon, dążąc do rozciągnięcia swych wpływów na wschodzie Europy, tworzy Księstwo Warszawskie. Rozpoczyna budowę na terytorium Księstwa szeregu twierdz. Wstępną decyzję o budowie twierdzy w Modlinie, podejmuje Napoleon, w grudniu 1806r. w czasie pobytu w Poznaniu.W myśl jego wskazówek powstaje obwód wewnętrzny dzisiejszej cytadeli, zaprojektowany przez Szefa inżynierii napoleońskiej, gen. Francois de Chasselop -Laubat, a w 1809r. przy współudziale płk Jana Malleta, szefa Korpusu Wojsk Inżynieryjnych Księstwa Warszawskiego. Wykorzystując naturalne warunki terenu, zbudowano wówczas na prawym brzegu Wisły ziemno-drewnianną twierdzę o narysie półowalu, z pięcioma bastionami, otwartą od strony rzeki. Szańce przedmostowe w Kazuniu na lewym brzegu Wisły oraz przy Nowym Dworze Mazowieckim utworzyły zespól warowny zamykający węzeł komunikacyjny wideł Wisły i Narwi. Po klęsce Napoleona w 1812r., przekreślającej istnienie Księstwa Warszawskiego w rękach polskich. W 1813r., pod wodzą holenderskiego generała Dandelsa, oblegana przez Rosjan, kapituluje 1 grudnia 1813r. 4 grudnia 1830r. stała się główna bazą wojsk powstańczych. W 1831r. załoga oblegana przez wojska rosyjskie kapituluje 9 października 1831r. Pod panowaniem rosyjskim Modlin, w 1834r. przemianowano na Nowogieorgiewsk. Nazwa ta, traktowana jako urzędowa przetrwała do 1915r. W oparciu o stare korony o narysie bastionowym, powstał obwód zewnętrzny twierdzy, składający się sześciu frontów. Budowę kompleksu koszarowego o długości 2250m rozpoczęto w 1832r, a zakończono w 1864r. Cytadela i obwód zewnętrzny zostały otoczone murem zwanym Carnota. W 1873r. rząd carski podjął decyzję otoczenia twierdzy łańcuchem fortów, a ich realizację rozpoczęto 10 lat później. W odległości 2-6 km od fortecy, zbudowano pierwszy pierścień 8 ceglano-ziemnych fortów, o łącznej długości 30 km. Kolejną modernizację przeprowadzono w latach 1912-1914. Wykonano wtedy 10 fortów betonowych w odległości 5-10 km od cytadeli, stanowiących drugi pierścień fortów, z zastosowaniem osłon żelbetonowych i stalowych wieżyczek pancernych. W I wojnie światowej, po 10 dniach walki z Niemcami kapituluje 20.08.1915r. Do listopada 1918r. twierdza obsadzona przez załogę niemiecką. W grudniu 1918r. władzę w twierdzy po upływie 87 lat przejęło Wojsko Polskie. Teraz twierdza popada powoli w ruinę jak wiele podobnych obiektów nad którymi piecze sprawują tzw. „konserwatorzy zabytków”.

  2. W okresie międzywojennym na terenie Modlina stacjonował Korpus Kadetów. Istniało również Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, ze Szkołą Podchorążych (ofic.) i Szkołą Podoficerską, oraz Centrum Wyszkolenia Saperów. Miało tu swoją siedzibę dowództwo 8 DP i jej 32 pp; 1 pac, 8 bat.sap.

    We wrześniu 1939r. po napaści Niemiec hitlerowskich, od 5.09 w pogotowiu.
    Od 11 września, przez 18 dni żołnierze walczą w osamotnieniu, dając tym samym przykład wielkiego męstwa. Kapituluje, głównie z powodu wyczerpania się amunicji,medykamentów i żywności. W obronie Modlina straciło życie ponad 2000 żołnierzy polskich. W dalszej fazie II wojny światowej, została wyzwolona przez wojska radzieckie 18 stycznia 1945r. Wkrótce potem polskie władze wojskowe przejęły twierdzę ponownie. Przez jednostki stacjonujące w Modlinie przewinęło się tysiące żołnierzy zawodowych i kilkanaście tysięcy żołnierzy służby zasadniczej. Świadek wielkich wydarzeń stoi i czeka na lepsze czasy. Agencja Mienia Wojskowego, jako ówczesny właściciel – podzieliła swój teren na działki i rozpoczęła powolny proces sprzedaży. W 2012 roku sprzedano spichlerz, a w 2013 roku jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Modlina Twierdzy tzw. koszarowiec (cytadela). Został on sprzedany prywatnej firmie deweloperskiej.